Biến trở 

Biến trở 

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 22U-06-22420 Loại: Phụ Tùng Điện
Tên sản phẩm: Biến trở  Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 22U-06-22420 Mode xe: PC2000-8, WA200-6, WA320-6, WA150-6, PC1250-8  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Biến trở 
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 22U-06-22420
Mode xe: PC2000-8, WA200-6, WA320-6, WA150-6, PC1250-8

 

Sản phẩm liên quan