Biến trở

Biến trở

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 22U-06-22380 Loại: Phụ Tùng Điện
Tên sản phẩm: Biến trở. Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 22U-06-22380 Mode xe: PC300-8, PC350-8, PC130-8, PC88-8, PC400-8, PC78-8, PC160-8  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Biến trở.
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 22U-06-22380
Mode xe: PC300-8, PC350-8, PC130-8, PC88-8, PC400-8, PC78-8, PC160-8

 

Sản phẩm liên quan