Bộ biến tốc Kawasaki; Bộ ly hợp Kawasaki; Bộ biến mô xúc lật Kawasaki; torque converter Kawasaki 85ZIV-2

Bộ biến tốc Kawasaki; Bộ ly hợp Kawasaki; Bộ biến mô xúc lật Kawasaki; torque converter Kawasaki 85ZIV-2

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: kawasaki 85ZIV-2 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bộ biến tốc Kawasaki; Bộ ly hợp Kawasaki; Bộ biến mô xúc lật Kawasaki; torque converter Kawasaki Thuộc: ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bộ biến tốc Kawasaki; Bộ ly hợp Kawasaki; Bộ biến mô xúc lật Kawasaki; torque converter Kawasaki
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ Tùng KAWASAKI
Danh Điểm P/N: kawasaki 85ZIV-2
Mode xe: kawasaki 85ZIV-2
Mô tả:  
Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Bộ biến tốc Kawasaki; Bộ ly hợp Kawasaki; Bộ biến mô xúc lật Kawasaki; torque converter Kawasaki 85ZIV-2