Bố thắng xe ben HD325-7R, HD465-5

Bố thắng xe ben HD325-7R, HD465-5

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 561-34-61110 Loại: Phụ Tùng Khác
Tên sản phẩm: Bố thắng Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận khác Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 561-34-61110 or 561-34-41110 Mode xe: HD325-7R, HD465-5  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bố thắng
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận khác
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 561-34-61110 or 561-34-41110
Mode xe: HD325-7R, HD465-5