Bố thắng xe ben HD325, HD465-5, HD465-7

Bố thắng xe ben HD325, HD465-5, HD465-7

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 566-32-05221 Loại: Phụ Tùng Khác
Tên sản phẩm: Bố thắng Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận khác Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 566-32-05221 Mode xe: HD325, HD465-5, HD465-7  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bố thắng
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận khác
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 566-32-05221
Mode xe: HD325, HD465-5, HD465-7