Bơm cao áp động cơ cho máy đào PC228US-3

Bơm cao áp động cơ cho máy đào PC228US-3

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 6738-71-1210 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Bơm cao áp Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 6738-71-1210 Mode xe: PC228US-3  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm cao áp
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 6738-71-1210
Mode xe: PC228US-3

 

Sản phẩm liên quan