Bơm nhớt động cơ máy lu Sakai 512

Bơm nhớt động cơ máy lu Sakai 512

Nhãn hiệu: Sakai SKU: 4132F071 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Bơm nhớt Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận động cơ Tên hãng: Phụ tùng SAKAI Danh Điểm P/N: 4132F071 Mode xe: Sakai 512 Perkin 1104    
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm nhớt
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận động cơ
Tên hãng: Phụ tùng SAKAI
Danh Điểm P/N: 4132F071
Mode xe: Sakai 512 Perkin 1104