Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Chính  705-41-08090 Máy Xúc Komatsu PC50UU-2 PC40-7 - Bơm Ba Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Chính 705-41-08090 Máy Xúc Komatsu PC50UU-2 PC40-7 - Bơm Ba Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-41-08090 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Chính  705-41-08090 Máy Xúc Komatsu PC50UU-2 PC40-7 - Bơm Ba Tầng Loại: Bơm Chính , Bơm Ba Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 705-41-08090 Model xe: PC50UU-2      
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Chính  705-41-08090 Máy Xúc Komatsu PC50UU-2 PC40-7 - Bơm Ba Tầng
Loại: Bơm Chính , Bơm Ba Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-41-08090
Model xe: PC50UU-2

 

 

 

Sản phẩm liên quan