Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20280 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20280 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-51-20280 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20280 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Thủy Lực Bánh Răng , Bơm Nâng Hạ , Bơm...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20280 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Thủy Lực Bánh Răng , Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-51-20280
Model xe: WA320-1
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

 

Sản phẩm liên quan