Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm số 705-52-21160 Máy San Gạt Komatsu GD655-3, GD555-3, GD675-3 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm số 705-52-21160 Máy San Gạt Komatsu GD655-3, GD555-3, GD675-3 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-52-21160 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm số 705-52-21160 Máy San Gạt Komatsu GD655-3, GD555-3, GD675-3 - Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Số , Bơm Hai Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng:   Danh Điểm P/N: 705-52-21160 Model xe: GD655-3,...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm số 705-52-21160 Máy San Gạt Komatsu GD655-3, GD555-3, GD675-3 - Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Số , Bơm Hai Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng:  
Danh Điểm P/N: 705-52-21160
Model xe: GD655-3, GD555-3, GD675-3
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan