Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Tổng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3 - Bơm Bốn Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Tổng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3 - Bơm Bốn Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-55-34160 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Tổng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3 - Bơm Bốn Tầng Loại...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Tổng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3 - Bơm Bốn Tầng
Loại :  Bơm Nâng Hạ , Bơm Tổng , Bơm Bốn Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-55-34160
Model xe: WA320-3
Mô tả:

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-55-34160 Máy Xúc Lật Komatsu WA300-3 WA320-3

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan