Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Chính 705-56-24080 Máy Xúc Komatsu PC60-3 PC60U-3 - Bơm Ba Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Chính 705-56-24080 Máy Xúc Komatsu PC60-3 PC60U-3 - Bơm Ba Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-56-24080-01 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Chính 705-56-24080 Máy Xúc Komatsu PC60-3 PC60U-3 - Bơm Ba Tầng Loại: Bơm Tổng , Bơm Chính , Bơm Ba Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Chính 705-56-24080 Máy Xúc Komatsu PC60-3 PC60U-3 - Bơm Ba Tầng
Loại: Bơm Tổng , Bơm Chính , Bơm Ba Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-56-24080
Model xe: PC60-3

 

Sản phẩm liên quan