Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-44010 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-1 - Bơm Ba Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-44010 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-1 - Bơm Ba Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-56-44010 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-44010 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-1 - Bơm Ba Tầng Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Ba Tầng Thiết bị: Bộ phận...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-44010 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-1 - Bơm Ba Tầng
Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Ba Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-56-44010 (SAR250+125+20)
Model xe: WA600-1
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan