Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-47000 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-3 - Bơm Bốn Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-47000 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-3 - Bơm Bốn Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-56-47000 705-56-46000 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-47000 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-3 - Bơm Bốn Tầng Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Bốn Tầng Thiết bị: Bộ phận...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-56-47000 Máy Xúc Lật Komatsu WA600-3 - Bơm Bốn Tầng
Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Bốn Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-56-47000 705-56-46000
Model xe: Komatsu WA600-3
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-56-47000 Xúc Lật Komatsu WA600-3

Sản phẩm liên quan