Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm Chính 705-41-08080  Xe Đào Komatsu PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1
Bơm bánh răng thủy lực máy xúc
Bơm thủy lực pc25-1
bom thủy lực pc38uu-2
705-41-08090

Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm Chính 705-41-08080  Xe Đào Komatsu PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-41-08090 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm Chính 705-41-08080 Xe Đào PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1 Loại: Bơm Chính , Bơm Ba...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm Chính 705-41-08080  Xe Đào PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1
Loại: Bơm Chính , Bơm Ba Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-41-08090
Model xe: PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1

 

705-41-08080 bơm bánh răng máy xúc PC25-1 PC38UU-2

 705-41-08080 bơm bánh răng thủy lực Xe Đào PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm Chính 705-41-08080  Xe Đào PC38UU-2 PC25-1 PC25R-1

Từ khóa : Bơm bánh răng thủy lực máy xúc, Bơm thủy lực pc25-1, bom thủy lực pc38uu-2, 705-41-08090 , bơm chính pc25-1 , bơm chính pc38uu-2, bơm thủy lực komatsu.