Bơm Thủy Lực Bánh Răng Máy Xúc Lật Kawasaki

Bơm Thủy Lực Bánh Răng Máy Xúc Lật Kawasaki

Nhãn hiệu: Kawasaki Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ Tùng KAWASAKI
Danh Điểm P/N:  
Mode xe:  
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Bơm thủy lực xe xúc lật 705-55-32020, 44083-60740