Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu KH180-3

Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu KH180-3

Nhãn hiệu: Hitachi Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu KH180-3 Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm:  Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu KH180-3
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng HITACHI
Danh Điểm P/N: