Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu  KH300-3

Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu KH300-3

Nhãn hiệu: Hitachi Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu KH300-3 Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm:  Bơm thủy lực bánh răng xe cần cẩu  KH300-3
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng HITACHI
Danh Điểm P/N: