Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-30390 Máy Xúc Lật Komatsu WA400-3E WA420-3 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-30390 Máy Xúc Lật Komatsu WA400-3E WA420-3 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-52-30390 SAR3-100+28 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-30390 Máy Xúc Lật Komatsu WA400-3E WA420-3 - Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Hai Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-30390 Máy Xúc Lật Komatsu WA400-3E WA420-3 - Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Hai Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-52-30390 SAR3-100+28
Model xe: WA400-3E WA420-3
Mô tả:  
Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan