Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20070 Xúc Lật WA180-1 WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20070 Xúc Lật WA180-1 WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-51-20070 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20070 Xúc Lật WA180-1 WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng Loại:  Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng   Thiết bị: Bộ phận...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20070 Xúc Lật WA180-1 WA300-1 WA320-1 - Bơm Hai Tầng
Loại: 

Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng

 

Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-51-20070 (SAL40+20)
Model xe: WA180-1 WA300-1 WA320-1
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan