Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20290 Xúc Lật WA200-1 WA250-3 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20290 Xúc Lật WA200-1 WA250-3 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-51-20290 (SAL50+16) Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20290 Xúc Lật WA200-1 WA250-3 - Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20290 Xúc Lật WA200-1 WA250-3 - Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-51-20290
Model xe: WA200-1 WA250-3
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan