Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Nâng Hạ 705-55-34160 Xe Xúc Lật Komatsu WA320-3 - Bơm Bốn Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Nâng Hạ 705-55-34160 Xe Xúc Lật Komatsu WA320-3 - Bơm Bốn Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-55-34160 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Nâng Hạ 705-55-34160 Xe Xúc Lật WA320-3 - Bơm Bốn Tầng Loại: Bơm Thủy Lực Bánh Răng , Bơm Tổng , Bơm Nâng Hạ ,...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Tổng – Bơm Nâng Hạ 705-55-34160 Xe Xúc Lật WA320-3 - Bơm Bốn Tầng
Loại: Bơm Thủy Lực Bánh Răng , Bơm Tổng , Bơm Nâng Hạ , Bơm Bốn Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-55-34160
Model xe: WA320-3
Mô tả:

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan