Bơm thủy lực cánh gạt

Bơm thủy lực cánh gạt

Nhãn hiệu: Caterpillar SKU: 3G1266 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR Danh Điểm P/N: 3G1266 Mode xe: 35VQ30  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR
Danh Điểm P/N: 3G1266
Mode xe: 35VQ30

 

Sản phẩm liên quan