Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật

Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật

Nhãn hiệu: Komatsu Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N:  
Mode xe:  
Mô tả:

Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật

Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật

Ruột bơm thủy lực, ruột bơm piston, ruột bơm pittong, ruột bơm chính, ruột bơm quay toa, ruột motor quay toa, ruột bơm di chuyển, ruột motor di chuyển, ruột bơm rung xe lu, ruột motor rung xe lu, phụ tùng ruột bơm thủy lực, phụ tùng ruột bơm piston, phụ tùng ruột bơm pittong, phụ tùng ruột bơm chính, phụ tùng ruột bơm  HPV, phụ tùng ruột bơm K3V, phụ tùng ruột bơm xe đào, phụ tùng ruột bơm xe cuốc, phụ tùng ruột bơm xe cẩu, phụ tùng ruột bơm xe lu, bơm nâng hạ . bơm ben , bơm lam

Phụ tùng ruột bơm thủy lực komatsu - www.truonglinhpart.com

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV35 xe đào PC60-3 / PC60-5 / PC120-3 / PC120-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV55 xe đào  PC100-3 / PC100-5 / PC120-3 / PC120-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV70 xe đào PC150-3 / PC150-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV90 xe đào PC190-3 / PC190-5 / PC200-3 / PC200-5 / PC220-3 / PC220-5 / PC600-3

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV95 xe đào PC190-6 / PC200-6 / PC220-6 / PC200

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực KPV105*3 Xe đào PC300-1/PC300-2 / PC400-1/PC400-2

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV160 xe đào  PC300-3 / PC400-3

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV160H xe đào PC300-5 / PC400-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực KPV105 xe đào PC300-1 / PC300-2 / PC400-1 / PC400-2

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực KPV105 + 105 xe đào PC200-1 / PC200-2

Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa komatsu - www.truonglinhpart.com

·       Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa model  KMF40 xe đào PC120-3 / PC120-5

·       Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa model  KMF90 xe đào PC190-3 / PC190-5 / PC200-3 / PC200-5 / PC220-3 / PC220-5

·       Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa model  KMF160 xe đào PC300-3 / PC300-5 / PC400-3 / PC400-5

Phụ tùng ruột bơm thủy lực -  đĩa lỗ , xi lanh , piston, mặt chà, Đế chao Cam Lắc, trục giữa 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Bơm thủy lực komatsu, bơm bánh răng komatsu , bơm lái xe xúc lật , bơm nâng hạ xe xúc lật , bơm khiển xe xúc lật