Bơm thủy lực xe cẩu, HITACHI,  KH180-3

Bơm thủy lực xe cẩu, HITACHI, KH180-3

Nhãn hiệu: Hitachi SKU: KH180-3 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực xe cẩu, HITACHI, KH180-3 Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực xe cẩu, HITACHI,  KH180-3  
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng HITACHI
Danh Điểm P/N:  
Mode xe: KH180-3