Bơm thủy lực xe cẩu KATO, NK5000

Bơm thủy lực xe cẩu KATO, NK5000

Nhãn hiệu: Kato SKU: NK5000 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực xe cẩu KATO, NK5000 Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực xe cẩu KATO, NK5000 
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KaTo
Danh Điểm P/N:  
Mode xe: NK5000

Bơm thủy lực xe cẩu KATO, NK5000