Bơm thủy lực xúc lật 70ZA 70ZIV

Bơm thủy lực xúc lật 70ZA 70ZIV

Nhãn hiệu: Komatsu Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ Tùng KAWASAKI Danh Điểm P/N:   Mode xe: 70ZA 70ZIV Mô tả:   Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ Tùng KAWASAKI
Danh Điểm P/N:  
Mode xe: 70ZA 70ZIV
Mô tả:  
Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan