Bu lông

Bu lông

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 421-975-1230 Loại: Phụ Tùng Khác
Tên sản phẩm: Bu lông Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận khác Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 421-975-1230 Mode xe: PC400LC-8, PC450-8, PC490LC-10, PC400-7, PC450LC-7, PC300-7, PC400-6, PC380LC-6, PC380LC-7  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bu lông
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận khác
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 421-975-1230
Mode xe: PC400LC-8, PC450-8, PC490LC-10, PC400-7, PC450LC-7, PC300-7, PC400-6, PC380LC-6, PC380LC-7

 

Sản phẩm liên quan