Cảm biến máy đào komatsu

Cảm biến máy đào komatsu

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 208-06-71130 Loại: Phụ Tùng Điện
Tên sản phẩm: Cảm biến Thuộc: Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Cảm biến
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 208-06-71130
Mode xe: PC400-7, PC450LC-7, PW180-7, PW160-7