Đĩa lỗ ruột bơm thủy lực CAT

Đĩa lỗ ruột bơm thủy lực CAT

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 165-2793 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Đĩa lỗ ruột bơm thủy lực Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Đĩa lỗ ruột bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR
Danh Điểm P/N: 165-2793