Khớp chữ thập máy ủi komatsu D65-12, D70-12, D85-2

Khớp chữ thập máy ủi komatsu D65-12, D70-12, D85-2

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 14X-11-11210 Loại: Phụ Tùng Khác
Tên sản phẩm: Khớp chữ thập Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận khác Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 14X-11-11210 Mode xe: D65-12, D70-12, D85-2  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Khớp chữ thập
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận khác
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 14X-11-11210
Mode xe: D65-12, D70-12, D85-2