Kim Phun Cao Áp

Kim Phun Cao Áp

Nhãn hiệu: Caterpillar SKU: 7E8727 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Kim phun Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận động cơ Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR Danh Điểm P/N: 7E8727  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Kim phun
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận động cơ
Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR
Danh Điểm P/N: 7E8727

 

Sản phẩm liên quan