Lá bố máy ủi BD2F, BD2G, BD2G-II

Lá bố máy ủi BD2F, BD2G, BD2G-II

Nhãn hiệu: Mitsubishi SKU: 58822-32300 Loại: Phụ Tùng Khác
Tên sản phẩm: Lá bố Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận khác Tên hãng:   Danh Điểm P/N: 58822-32300 Mode xe: BD2F, BD2G, BD2G-II  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Lá bố
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận khác
Tên hãng:  
Danh Điểm P/N: 58822-32300
Mode xe: BD2F, BD2G, BD2G-II