Mô tơ ga máy đào PC228

Mô tơ ga máy đào PC228

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 22U-06-11790 Loại: Phụ Tùng Điện
Tên sản phẩm: Mô tơ ga Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 22U-06-11790, 22U-06-11113 Mode xe: PC228-1, PC228-2  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Mô tơ ga
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 22U-06-11790, 22U-06-11113
Mode xe: PC228-1, PC228-2

 

Sản phẩm liên quan