Phụ tùng bơm thủy lực - Mặt chà PVD22 cho xe đào MS110-5/8, MS120/140, SK05…

Phụ tùng bơm thủy lực - Mặt chà PVD22 cho xe đào MS110-5/8, MS120/140, SK05…

Nhãn hiệu: Mitsubishi SKU: PVD22 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Phụ tùng bơm thủy lực - Mặt chà PVD22 cho xe đào MS110-5/8, MS120/140, SK05… Loại: Phụ tùng bơm thủy...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm:

 Phụ tùng bơm thủy lực - Mặt chà PVD22 cho xe đào MS110-5/8, MS120/140, SK05…

Loại: Phụ tùng bơm thủy lực
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng Mitsubishi
Danh Điểm P/N:  
Model xe: PVD22

 

Phụ tùng bơm thủy lực - Mặt chà PVD22 cho xe đào MS110-5/8, MS120/140, SK05…