134-12-61131 Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12
134-12-61131 Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12
134-12-61131 Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12

134-12-61131 Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 134-12-61131 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12 Thuộc: Thiết bị: Bô phận đông cơ ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm:  Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12
Thuộc:  
Thiết bị: Bô phận đông cơ
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 134-12-61131
Mode xe: D65EX-15, D68EX-12

134-12-61131 Đĩa Giảm Chấn Máy Ủi Komatsu D65EX-15, D68EX-12