3285411 Bơm Nước Động Cơ Cummins QSB5.9, QSB4.5-30, QSB4.5 CM850, B5.9, CM850
3285411 Bơm Nước Động Cơ Cummins QSB5.9, QSB4.5-30, QSB4.5 CM850, B5.9, CM850
CUMMINS 3285411 WATER PUMP
Bơm Nước Động Cơ Cummins QSB5.9, QSB4.5-30, QSB4.5 CM850, B5.9, CM850

3285411 Bơm Nước Động Cơ Cummins QSB5.9, QSB4.5-30, QSB4.5 CM850, B5.9, CM850

Nhãn hiệu: Cummins SKU: 3285411 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: 3285411 Bơm Nước Động Cơ Cummins Thuộc: Thiết bị: Bộ phận động cơ Tên...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: 3285411 Bơm Nước Động Cơ Cummins
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận động cơ
Tên hãng: Phụ tùng CUMMINS
Danh Điểm P/N: 3285411 
Mode Động Cơ: QSB5.9 CM850, CM556, QSB4.5-30 CM550, CM800,CM2150 SN, QSB4.5 CM850, B5.9, CM850