705-51-32080 Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng
705-51-32080 Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng
705-51-32080 Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng
Bơm Thủy Lực Komatsu 705-51-32080, Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng

705-51-32080 Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-51-32080 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: 705-51-32080 Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Thủy Lực Komatsu ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm:  705-51-32080 Bơm Nâng Hạ, Bơm Lái Xúc Lật Komatsu WA450-1 WA470-1- Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Thủy Lực Komatsu
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-51-32080
Model xe: WA450-1 WA470-1
Mô tả:  
Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

 

Sản phẩm liên quan