Bơm thủy lực xe cẩu KATO NK700E-3

Bơm thủy lực xe cẩu KATO NK700E-3

Nhãn hiệu: Kato SKU: pumpNK700E-3 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực xe cẩu KATO NK700E-3 Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực xe cẩu KATO NK700E-3
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KATO
Danh Điểm P/N:  
Mode xe: NK700E-3

phụ tùng xe cẩu kato NK700E-3 bơm thủy lực