Rơ Lay cho máy xúc đào komatsu

Rơ Lay cho máy xúc đào komatsu

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 569-06-61960 Loại: Phụ Tùng Điện
Tên sản phẩm: Rơ lay Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 569-06-61960 Mode xe: PC300-8, D85PX-15, WA470-6, WA200-6, PC350-8, D39PC-22  
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Rơ lay
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 569-06-61960
Mode xe: PC300-8, D85PX-15, WA470-6, WA200-6, PC350-8, D39PC-22