Ruột bơm thủy lực PC400-7

Ruột bơm thủy lực PC400-7

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: PC400-7 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Ruột bơm thủy lực Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Ruột bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: Pc400-7
Mode xe: Pc400-7