Vòi phun CAT  C7

Vòi phun CAT C7

Nhãn hiệu: Caterpillar SKU: 268-1835 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Vòi phun Thuộc: Thiết bị: Bộ phận động cơ Tên hãng: Phụ tùng...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Vòi phun
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận động cơ
Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR
Danh Điểm P/N: 268-1835 295-1411
Mode xe: C7