Vòi Phun cho máy đào PC400-7

Vòi Phun cho máy đào PC400-7

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 095000-1211 Loại: Phụ Tùng Điện
Tên sản phẩm: Vòi phun Thuộc: Thiết bị: Bộ phận điện Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Vòi phun
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận điện
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 095000-1211
Mode xe: PC400-7, 095000-1211