Vòng Bi máy đào komatsu PC200-7, PC210-7, PC228US-3

Vòng Bi máy đào komatsu PC200-7, PC210-7, PC228US-3

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 22U-26-21340 Loại: Phụ Tùng Khác
Tên sản phẩm: Vòng bi Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận khác Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh Điểm P/N: 120SLE2111, 22U-26-21340 Mode xe: PC200-7, PC210-7, PC228US-3      
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Vòng bi
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận khác
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 120SLE2111, 22U-26-21340
Mode xe: PC200-7, PC210-7, PC228US-3

 

 

 

Sản phẩm liên quan