Bộ phận động cơ , CAT 950B

Bộ phận động cơ , CAT 950B

Nhãn hiệu: Caterpillar SKU: 1U2221 Loại: Phụ Tùng Động Cơ
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực Thuộc:   Thiết bị: Bộ phận động cơ Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR Danh Điểm P/N: 1U2221 Mode xe: CAT 950B Mô tả:   Ruột bơm thủy lực, ruột bơm piston, ruột bơm pittong, ruột bơm chính, ruột bơm quay toa, ruột motor...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận động cơ
Tên hãng: Phụ tùng CATERPILLAR
Danh Điểm P/N: 1U2221
Mode xe: CAT 950B
Mô tả:

 

Ruột bơm thủy lực, ruột bơm piston, ruột bơm pittong, ruột bơm chính, ruột bơm quay toa, ruột motor quay toa, ruột bơm di chuyển, ruột motor di chuyển, ruột bơm rung xe lu, ruột motor rung xe lu, phụ tùng ruột bơm thủy lực, phụ tùng ruột bơm piston, phụ tùng ruột bơm pittong, phụ tùng ruột bơm chính, phụ tùng ruột bơm  HPV, phụ tùng ruột bơm K3V, phụ tùng ruột bơm xe đào, phụ tùng ruột bơm xe cuốc, phụ tùng ruột bơm xe cẩu, phụ tùng ruột bơm xe xe lu

Đặc Biệt: chúng tôi Cung cấp trong vòng 07 ngày làm việc với nhữngđơn hàng khẩn cấp (nếu không có sẵn tại Việt Nam). Gọi ngay Hotline 0913 007 247 nhé

Phụ tùng ruột bơm thủy lực komatsu - www.truonglinhpart.com

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV35 xe đào PC60-3 / PC60-5 / PC120-3 / PC120-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV55 xe đào  PC100-3 / PC100-5 / PC120-3 / PC120-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV70 xe đào PC150-3 / PC150-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV90 xe đào PC190-3 / PC190-5 / PC200-3 / PC200-5 / PC220-3 / PC220-5 / PC600-3

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV95 xe đào PC190-6 / PC200-6 / PC220-6 / PC200-7

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực KPV105*3 Xe đào PC300-1/PC300-2 / PC400-1/PC400-2

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV160 xe đào  PC300-3 / PC400-3

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực HPV160H xe đào PC300-5 / PC400-5

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực KPV105 xe đào PC300-1 / PC300-2 / PC400-1 / PC400-2

·       Phụ tùng ruột bơm thủy lực KPV105 + 105 xe đào PC200-1 / PC200-2

Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa komatsu - www.truonglinhpart.com

·       Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa model  KMF40 xe đào PC120-3 / PC120-5

·       Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa model  KMF90 xe đào PC190-3 / PC190-5 / PC200-3 / PC200-5 / PC220-3 / PC220-5

·       Phụ tùng ruột motor quay toa – ruột bơm quay toa model  KMF160 xe đào PC300-3 / PC300-5 / PC400-3 / PC400-5

Phụ tùng ruột motor di chuyển – ruột bơm di chuyển PC60-3 / PC60-5 / PC120-3 / PC120-5 / PC100-3 / PC100-5 / PC120-3 / PC120-5 / PC150-3 / PC150-5 / PC190-3 / PC190-5 / PC200-3 / PC200-5 / PC220-3 / PC220-5 / PC600-3 / PC190-6 / PC200-6 / PC220-6 / PC200-7 / PC300-1 / PC300-2 / PC400-1/PC400-2 / PC300-3 / PC400-3 / PC300-5 / PC400-5 / PC300-1 / PC300-2 / PC400-1 / PC400-2 / PC200-1 / PC200-2

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

 

Sản phẩm liên quan