Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm Hai Tầng 705-52-30260 Máy Xúc Lật Komatsu WA500-1

Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm Hai Tầng 705-52-30260 Máy Xúc Lật Komatsu WA500-1

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-52-30260 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm Hai Tầng 705-52-30260 Máy Xúc Lật WA500-1 Loại: Bơm Hai Tầng Thiết...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng - Bơm Hai Tầng 705-52-30260 Máy Xúc Lật WA500-1
Loại: Bơm Hai Tầng 
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-52-30260 ; 7055230260
Model xe: WA500-1
Mô tả:

Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-52-30260 Máy Xúc Lật WA500-1Bơm Thủy Lực Bánh Răng 705-52-30260 Máy Xúc Lật WA500-1

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)