Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng
Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng
Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng
Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng
Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-52-40130 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
    Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Hai Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU Danh...
Liên hệ
Đặt hàng

 

 

Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ 705-52-40130 Máy Xúc Lật Komatsu WA450-3 WA470-3 - Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Hai Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-52-40130 SAR140+28
Model xe: WA470-3
Mô tả:

 

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

 

Sản phẩm liên quan