Bơm thủy lực bánh răng  máy ủi D58-1

Bơm thủy lực bánh răng máy ủi D58-1

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 07432-72203 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực Thuộc: Thiết bị: Bô phận đông cơ Tên hãng: Phụ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bô phận đông cơ
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 07432-72203
Mode xe: D58-1