Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1 - Bơm Hai Tầng

Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1 - Bơm Hai Tầng

Nhãn hiệu: Komatsu SKU: 705-51-20180 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1 - Bơm Hai Tầng Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng Thiết bị: Bộ phận thủy...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm Thủy Lực Bánh Răng – Bơm Nâng Hạ - Bơm Lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1 - Bơm Hai Tầng
Loại: Bơm Nâng Hạ , Bơm Lái , Bơm Hai Tầng
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng: Phụ tùng KOMATSU
Danh Điểm P/N: 705-51-20180
Model xe: WA180-3 WA150-1
Mô tả:

 

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1

Bơm Thủy Lực - Bơm Bánh Răng - Bơm lái 705-51-20180 Xúc Lật WA180-3 WA150-1

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)

Sản phẩm liên quan