Bơm thủy lực xe xúc lật 4700396079

Bơm thủy lực xe xúc lật 4700396079

SKU: 4700396079 Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực Thuộc: Thiết bị: Bộ phận thủy lực Tên hãng: ...
Liên hệ
Đặt hàng
Tên sản phẩm: Bơm thủy lực
Thuộc:  
Thiết bị: Bộ phận thủy lực
Tên hãng:  
Danh Điểm P/N: 4700396079
Mode xe:  
Mô tả:

Bơm thủy lực xe xúc lật 4700396079

Trọng Lượng: 0(Kg/Pce)